Areca churchii

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Opće informacije:
A newly described species from Borneo

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2018 sh-latn.trebrown.com - Areca churchii - Tekst članka, fotografija i ilustracija