Borassus heineanus

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Opće informacije:
Observation.

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Lokacija: New Guinea, N. Papua New Guinea (-3.914692°N, 141.199554°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Borassus heineanus - Tekst članka, fotografija i ilustracija