Caryota maxima

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Mountain Fish Tail Palm

Znanstveni sinonima:
Caryota rumphiana var. javanica, Caryota furfuracea var. caudata, Caryota furfuracea var. furcata, Caryota obtusa var. aequatorialis, Caryota rumphiana var. oxyodonta, Caryota rumphiana var. philippinensis, Caryota aequatorialis, Caryota macrantha

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Caryota maxima - Tekst članka, fotografija i ilustracija