Caryota ophiopellis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Snakeskin Fishtail Palm

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Vanuatu


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Caryota ophiopellis - Tekst članka, fotografija i ilustracija