Dasylirion wheeleri

Family: Asparagaceae   

Uobičajeni naziv: Blue Sotol

Znanstveni sinonima:
Dasylirion wheeleri var. wislizeni

Zajednički sinonimi:
Desert Spoon

Hladno Smjelost zone: 7b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Dasylirion wheeleri - Tekst članka, fotografija i ilustracija