Ensete glaucum

Family: Musaceae   

Uobičajeni naziv: Snow Banana

Znanstveni sinonima:
Musa nepalensis, Musa troglodytarum var. dolioformis, Musa calosperma, Musa gigantea, Ensete calospermum, Ensete giganteum

Zajednički sinonimi:
German: Schneebanane

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Ensete glaucum - Tekst članka, fotografija i ilustracija