Eugeissona tristis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Dull Bertam Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Opće informacije:
South Peninsular Thailand to Peninsular Malaysia

Distribucija:

Porijeklom iz, Malaysia, Thailand


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Eugeissona tristis - Tekst članka, fotografija i ilustracija