Geonoma cuneata subsp. guanacastensis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Costa Rica

Costa Rica (Cordilleras de Guanacaste and Tilarán) at 814(470-1500) m elevation in lowland or montane rainforest.

Lokacija: Costa Tica (10.655929°N, -84.957275°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma cuneata subsp. guanacastensis Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Geonoma cuneata subsp. guanacastensis - Tekst članka, fotografija i ilustracija