Geonoma interrupta subsp. interrupta

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Chontilla Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Ecuador, Peru

At 533(50-1160) m elevation in lowland to montane rainforest.

Lokacija: Peru (-7.816945°N, -76.289062°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma interrupta subsp. interrupta Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Geonoma interrupta subsp. interrupta - Tekst članka, fotografija i ilustracija