Geonoma interrupta subsp. magnifica

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Belize, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama

At 382(0-1500) m elevation in lowland to montane rainforest. Possibly also in El Salvador.

Lokacija: Nicaragua (11.504428°N, -84.726562°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma interrupta subsp. magnifica Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Geonoma interrupta subsp. magnifica - Tekst članka, fotografija i ilustracija