Geonoma laxiflora

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru

In the western Amazon region of Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, and Bolivia at 161(80-320) m elevation usually along river margins in lowland rainforest.

Lokacija: Peru (-4.803445°N, -74.267578°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma laxiflora Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Geonoma laxiflora - Tekst članka, fotografija i ilustracija