Geonoma leptospadix

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Opće informacije:
Observation

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela

In the Amazon region of Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana, Brazil, Peru, Ecuador, and Bolivia at 361(125-850) m elevation in lowland rainforest. Also hybridizes with Geonoma deversa.

Lokacija: Brazil (-2.929875°N, -46.142578°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Geonoma leptospadix Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Geonoma leptospadix - Tekst članka, fotografija i ilustracija