Hyospathe elegans

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Hog Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Opće informacije:
Amboró National Park

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panama, Peru, Suriname, Venezuela

From sea-level to 2000 m., but most common below 1000 m.

Lokacija: Brazil (-17.644022°N, -63.764648°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Hyospathe elegans Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Hyospathe elegans - Tekst članka, fotografija i ilustracija