Hyphaene petersiana

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Vegetable Ivory Palm

Znanstveni sinonima:
Hyphaene ventricosa, Hyphaene benguelensis, Chamaeriphes benguelensis, Chamaeriphes ventricosa, Hyphaene goetzei, Hyphaene aurantiaca, Hyphaene bussei, Hyphaene plagiocarpa, Hyphaene multiformis, Hyphaene obovata, Hyphaene ovata

Zajednički sinonimi:
Makalani Palm, Ilala Palm, Real Fan Palm

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Hyphaene petersiana - Tekst članka, fotografija i ilustracija