Mauritiella armata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Moretillo Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Mauritiella armata - Tekst članka, fotografija i ilustracija