Musa sp. New PNG Highlands (unidentified)

Family: Musaceae   

Uobičajeni naziv: Unidentified Papua New Guinea Banana

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Musa sp. New PNG Highlands (unidentified) - Tekst članka, fotografija i ilustracija