Prestoea carderi

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Palmita

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela

Montane rain forests on steep slopes, at 1000-1950 m elevation.

Lokacija: Ecuador (-1.092707°N, -78.486328°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Prestoea carderi Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Prestoea carderi - Tekst članka, fotografija i ilustracija