Socratea exorrhiza

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Curly Stilt Root Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panama, Peru, Suriname, Venezuela

From sea-level to 1000 m elevation.

Lokacija: Brazil (-4.515825°N, -67.675781°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Socratea exorrhiza Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Socratea exorrhiza - Tekst članka, fotografija i ilustracija