Syagrus sancona

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Colombian Foxtail Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela

To 1200 m.

Lokacija: Brazil (-5.216412°N, -67.763672°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Syagrus sancona Prekrivanje slike ©2019 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2019 sh-latn.trebrown.com - Syagrus sancona - Tekst članka, fotografija i ilustracija