Agave americana subsp. protamericana

Family: Asparagaceae   

Uobičajeni naziv: Century Plant

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Agave americana subsp. protamericana informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Agave americana subsp. protamericana - Tekst članka, fotografija i ilustracija