Agave montana

Family: Asparagaceae   

Uobičajeni naziv: Hardy Century Plant

Hladno Smjelost zone: 8b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Agave montana informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Agave montana - Tekst članka, fotografija i ilustracija