Agave ornithobroma

Family: Asparagaceae   

Uobičajeni naziv: Maguey Pajarito

Hladno Smjelost zone: 8b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Agave ornithobroma informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Agave ornithobroma - Tekst članka, fotografija i ilustracija