Aiphanes acanthophylla

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Coyure Palm

Znanstveni sinonima:
Bactris acanthophylla, Martinezia acanthophylla, Curima colophylla

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes acanthophylla informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes acanthophylla - Tekst članka, fotografija i ilustracija