Aiphanes eggersii

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Corozo Palm

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes eggersii informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Ecuador

Below 600 m elevation.

Lokacija: Ecuador (-1.327762°N, -79.650879°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Aiphanes eggersii Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes eggersii - Tekst članka, fotografija i ilustracija