Aiphanes grandis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes grandis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Ecuador

Rain forest at 100-2000 m elevation, but more abundant over 1500 m.

Lokacija: Ecuador (-3.193901°N, -79.519043°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Aiphanes grandis Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes grandis - Tekst članka, fotografija i ilustracija