Aiphanes horrida

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Coyure Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes horrida informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Peru, Trinidad and Tobago, Venezuela

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes horrida - Tekst članka, fotografija i ilustracija