Aiphanes lindeniana

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Znanstveni sinonima:
Aiphanes stergiosii

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes lindeniana informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes lindeniana - Tekst članka, fotografija i ilustracija