Aiphanes macroloba

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes macroloba informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Colombia, Ecuador

600-1400 m elevation, rarely as low as 100 m.

Lokacija: Colombia, Ecuador (3.494414°N, -76.816406°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Aiphanes macroloba Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes macroloba - Tekst članka, fotografija i ilustracija