Aiphanes ulei

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Aiphanes ulei informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru

Lowlands to 1000 m elevation.

Lokacija: Peru (-3.795561°N, -74.531250°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Aiphanes ulei Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Aiphanes ulei - Tekst članka, fotografija i ilustracija