Arenga caudata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Miniature Sugar Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Arenga caudata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Arenga caudata - Tekst članka, fotografija i ilustracija