Arenga obtusifolia

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Langkap Sugar Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Arenga obtusifolia informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Arenga obtusifolia - Tekst članka, fotografija i ilustracija