Attalea maripa

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Maripa Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Attalea maripa informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Attalea maripa - Tekst članka, fotografija i ilustracija