Bactris caryotifolia

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Fish-tail Peach Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Bactris caryotifolia informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Bactris caryotifolia - Tekst članka, fotografija i ilustracija