Bactris faucium

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Bactris faucium informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia

340 m.

Lokacija: Bolivia (-17.672026°N, -63.808594°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Bactris faucium - Tekst članka, fotografija i ilustracija