Bactris major var. infesta

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Bactris major var. infesta informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela

400 m.

Lokacija: Bolivia (-17.656322°N, -63.836060°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Bactris major var. infesta Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Bactris major var. infesta - Tekst članka, fotografija i ilustracija