Bactris setulosa

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Jingap Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Bactris setulosa informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Bactris setulosa - Tekst članka, fotografija i ilustracija