Borassodendron machadonis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Chang-hai Palm

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Borassodendron machadonis informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Lokacija: Malaysia, Thailand. (6.749984°N, 100.115990°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Borassodendron machadonis - Tekst članka, fotografija i ilustracija