Brahea brandegeei

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: San Jos Hesper Palm

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Brahea brandegeei informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Brahea brandegeei - Tekst članka, fotografija i ilustracija