Brahea calcarea

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: White Rock Palm

Znanstveni sinonima:
Brahea nitida, Brahea prominens

Hladno Smjelost zone: 9a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Brahea calcarea informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Brahea calcarea - Tekst članka, fotografija i ilustracija