Brahea moorei

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Dwarf Rock Palm

Hladno Smjelost zone: 8b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Brahea moorei informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Brahea moorei - Tekst članka, fotografija i ilustracija