Calamus calospathus

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Znanstveni sinonima:
Daemonorops calospatha, Calospatha scortechinii, Calospatha confusa

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Calamus calospathus - Tekst članka, fotografija i ilustracija