Calamus crispus

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Nije poznato

Hladno Smjelost zone: 11     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Calamus crispus - Tekst članka, fotografija i ilustracija