Calamus griseus

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Grey Rattan

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Calamus griseus informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Calamus griseus - Tekst članka, fotografija i ilustracija