Calamus pholidostachys

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Scaly-spined Rattan

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Calamus pholidostachys informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Calamus pholidostachys - Tekst članka, fotografija i ilustracija