Caryota maxima

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Mountain Fish Tail Palm

Znanstveni sinonima:
Caryota rumphiana var. javanica, Caryota furfuracea var. caudata, Caryota furfuracea var. furcata, Caryota obtusa var. aequatorialis, Caryota rumphiana var. oxyodonta, Caryota rumphiana var. philippinensis, Caryota aequatorialis, Caryota macrantha

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Caryota maxima informacije

Opće informacije:
A widely occurring tall, solitary species from southern China, with huge leaves and fish-tail-shaped leaflets.

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Caryota maxima - Tekst članka, fotografija i ilustracija