Caryota ophiopellis

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Snakeskin Fishtail Palm

Hladno Smjelost zone: 10b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Caryota ophiopellis - Tekst članka, fotografija i ilustracija