Clinostigma savoryanum

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Bonin Islands Palm

Znanstveni sinonima:
Cyphokentia savoryana, Bentinckiopsis savoryana, Exorrhiza savoryana, Clinostigma savoryana

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Clinostigma savoryanum informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Clinostigma savoryanum - Tekst članka, fotografija i ilustracija