Coccothrinax argentata

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Silver Thatch Palm

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Coccothrinax argentata informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Lokacija: Caribean (21.680571°N, -82.001953°E)

Promatranja
Mapa se ne može predstavljati potpunu prirodnu distribuciju. (Markeri, pokazuju podaci promatranja).
Coccothrinax argentata Prekrivanje slike ©2020 Trebrown - Ne re-distribucije bez dopuštenja.


Dodajte svoj ​​komentar o ovoj vrsti.

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Coccothrinax argentata - Tekst članka, fotografija i ilustracija