Coccothrinax crinita subsp. crinita

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Short Hair Old Man Palm

Znanstveni sinonima:
Thrinax crinita, Antia crinita

Hladno Smjelost zone: 9b     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Coccothrinax crinita subsp. crinita informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Coccothrinax crinita subsp. crinita - Tekst članka, fotografija i ilustracija