Coccothrinax scoparia

Family: Arecaceae    Palma

Uobičajeni naziv: Highland Silver Palm

Hladno Smjelost zone: 10a     Pogledajte u Velikoj Britaniji i SAD-zone karata

Coccothrinax scoparia informacije

Radovi u tijeku
Vrsta drveta informacije trenutno revidirana!

Distribucija:

Porijeklom iz

Radovi u tijeku
Distribucija informacije trenutno revidirana!

Google

Strogi: Copyright © 2020 sh-latn.trebrown.com - Coccothrinax scoparia - Tekst članka, fotografija i ilustracija